Stichting Harmonisch Leven

Grondlegger van het Sidhadorp in Lelystad
Lelystad, een stad waar alles mogelijk is. Aan de kop van eindeloos ingepolderde vlakten is deze stad in de zestiger jaren met veel idealisme ontstaan. Lelystad mist weliswaar de geschiedenis van karakteristieke steden en dorpskernen op het oude land, het heeft de durf en het comfort van een stad waar men in één keer alle wensen tegelijk wilde realiseren. Niet alleen qua infrastructuur en vormgeving. De inwoners zouden ook in vrijheid al hun ideeën op sociaal en spiritueel gebied moeten kunnen beleven en uitdragen. Begin tachtiger jaren was dat de reden waarom de gemeente de deuren openzetten voor de Stichting Harmonisch Leven (SHL), om beoefenaren van transcendente meditatie hun eigen wijk te laten realiseren in het uiterste zuid-puntje van de stad. Nu, vele jaren later, worden bewoners en bezoekers van Lelystad bij het verlaten van de A6 nog steeds getrakteerd op de vriendelijk ogende koepel en opvallend helderrode daken van de TM-wijk. De oprukkende woningbouw, die de wijk nu vrijwel omsluit, heeft dat niet kunnen verhinderen.

Diepere rust
Hoewel in het sidhadorp bijna alle bewoners transcendente meditatie beoefenen is het bepaald geen sektarische club. Transcendente meditatie is namelijk een eenvoudige, geestelijke techniek, die je twee keer per dag gedurende een korte tijd zelfstandig beoefent. Daarna ga je weer gewoon aan de slag en merk je dat je met duidelijk meer energie en positiviteit de rest van de dag doorbrengt. Door de aard van deze techniek krijgt de geest als vanzelf een veel diepere rust dan we bij slaap gewend zijn. Het gevolg is dat ons werk, onze studie of waar we ons ook mee bezig houden, met minder inspanning een groter resultaat heeft. Daardoor gaan we meer gebruikmaken van onze mogelijkheden en kunnen allerlei wensen makkelijker vervuld worden. Ziehier de ingrediënten om tevredener en krachtiger door het leven te gaan. Op alle gebieden werkt dit door, ook op onze gezondheid en de manier waarop we met anderen omgaan. Een moeilijke techniek? Integendeel. Iedereen kan het leren en in zijn of haar leven inpassen.

Waarom dan deze speciale wijk?
De effecten van TM zijn jarenlang uitgebreid wetenschappelijk onderzocht. Al in de zeventiger jaren bleek dat een elftal steden in de Verenigde Staten de positieve uitstraling van TM ondervond omdat daar 1% van de bevolking de TM-techniek beoefende. Door dit effect blijken positieve tendensen (b.v. groei economie) in de samenleving versterkt te worden en de negatieve verzwakt (b.v. afname criminaliteit), waardoor een beter leefklimaat ontstaat. Dit effect wordt het Maharishi-effect genoemd. Eind zeventiger jaren introduceerde Maharishi Mahesh Yogi, die deze techniek in de zestiger jaren in de wereld verspreidde, speciale gevorderde technieken op basis van de TM-techniek. Deze hebben een veel sterkere invloed op de omgeving, mits men deze technieken tegelijkertijd en op dezelfde plaats beoefent. Deze gevorderde technieken heten sidhitechnieken en de mensen die deze beoefenen: sidha’s. Het doel van het sidhadorp is dus om mensen de gelegenheid te geven dagelijks met elkaar te mediteren, zodat ook de omgeving – en bij voldoende deelnemers zelfs het hele land – daarvan de positieve gevolgen ondervindt. Nog steeds worden van tijd tot tijd de effecten gemeten als een grote groep van deze sidha’s ergens hun meditatieprogramma doet.

Dit is een belangrijke reden waarom TM-beoefenaars en sidha’s besluiten in een wijk te gaan wonen waar ze elke dag met elkaar kunnen mediteren. De wetenschap dat de positieve uitstraling verder reikt dan het eigen lijf en de directe omgeving, inspireert ze om deze stap te zetten. Maar het is zeker niet de enige reden waarom mensen kunnen besluiten naar de omgeving van dit sidhadorp te verhuizen. Als we niet in ons eentje maar met meerdere mensen mediteren merken we dat ook de resultaten voor ons eigen leven sterker zijn. De meditaties geven dan zoveel extra rust en ontspanning dat we tot veel meer in staat zijn. Het gevoel dat er een bron van onbeperkte mogelijkheden aan onze voeten ligt is geen luchtfietserij, het is een bekende ervaring van veel bewoners van deze wijk.

Open wijk
Ondanks het speciale karakter van het sidhadorp is het een open wijk, omdat TM-ers zich in hun dagelijks leven niet van andere mensen onderscheiden. Of het zou moeten zijn dat velen een grotere voldoening in hun leven hebben en meer blijheid uitstralen. TM-beoefenaren vind je in alle lagen van de bevolking en in bijna elke cultuur. Omdat men door regelmatige beoefening een grotere eigenheid krijgt is de samenstelling van het sidhadorp heel heterogeen, zowel in leeftijd als in achtergrond. De bewoners leiden ieder hun eigen leven waarbij ze net als in andere wijken hun eigen vriendenkring en aactiviteitenhebben opgebouwd, zowel binnen als buiten het sidhadorp.

Door de verscheidenheid van de bewoners is er ook een grote verscheidenheid in woningen. Harmonisch Wonen die de huurwoningen beheert en verhuurt past de grootte van de te bouwen wo ningen aan aan de behoefte. Maar ook voor de huiseigenaren zijn er mogelijkheden. Het sidhadorp heeft een eigen projectontwikkelaar die, zolang er ruimte is om te bouwen, tegemoet probeert te komen aan de wensen van de (toekomstige) bewoners. Ook groen- en speelvoorzieningen zijn taken die deze projectontwikkelaar - Stichting Harmonisch Leven - in samenspraak met de gemeente op zich neemt.

In het sidhadorp is een kleine en sfeervolle basisschool waar de dagelijkse meditaties spelenderwijs in het programma zijn opgenomen. Ook ouders die elders wonen en niet mediteren kiezen voor hun kinderen vaak voor deze school. Dat geldt ook voor de peuterspeelzaal. Vraagt u eens aan de leerkrachten naar de verschillen tussen de kinderen in deze wijk en elders. Ondernemend, zelfstandig, zelfbewust zijn onder andere opvallende eigenschappen. Kinderen voelen zich over het algemeen heel beschermd en vertrouwd in deze wijk, wat een grote steun is voor hun latere ontwikkeling..

Er zijn in het dorp talloze mogelijkheden voor sociale en sportieve activiteiten. In de loop der jaren zijn hiervoor natuurlijk de nodige initiatieven ontplooid. Wat niet onvermeld mag blijven is het vegetarisch restaurant met z’n ongedwongen sfeer en smaakvolle maaltijden die tot in de verre omgeving bekend zijn. Ook de grote natuurvoedingswinkel blijkt bij een groot aantal Flevolanders in een behoefte te voorzien.

Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat het dorp de mogelijkheid biedt gebruik te maken van een eigen gezondheidszorg in de vorm van de Maharishi’s Ayurveda. Deze gezondheidszorg is gebaseerd op de zeer oude holistische, vedische kennis. Men heeft ook de mogelijkheid een reinigingskuur te volgen in de Ayurvedische panchakarma kliniek van het dorp. Het sidhadorp moet je proeven en ervaren. Loop eens rond en praat met deze en gene. Wie weet krijgt ook u te zijner tijd het gevoel op een plek te zijn gekomen waar u eindelijk echt thuis bent gekomen.