Landelijk cursusoverzicht 2016

in het Sidhadorp in Lelystad
voor Sidha’s


“To enjoy the ocean of love, we have to improve the magnitude of our hearts and gain the depth of an ocean, unfathomable and full” - Maharishi –

Op de drempel van het komende jaar 2016 is het een groot genoegen het WPA-programma voor dit nieuwe jaar aan te kondigen! Daarnaast willen we elke 2de zaterdag van de maand een Nationale Coherentiedag aanbieden, die bedoeld is om meer mensen bij het programma te betrekken en om ook extra te mediteren! Ook de mediterenden worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze coherentie zaterdagen. Eind juli is er zelfs een gehele coherentieweek gepland!
In mei is er een TM-Sidhi opfriscursus gepland voor alle sidha’s die letterlijk hun programma willen opfrissen.
Wij hopen je vele malen te ontmoeten op een de onderstaand aangekondigde weekenden/ week en/of zaterdagen .
We wensen alle sidha’s veel liefde en verdiepende ervaringen van het TM-Sidhiprogramma toe in 2016. Op deze wijze zullen we een harmoniserende invloed hebben op het collectieve bewustzijn wat in deze tijden van transformatie zo noodzakelijk is.

Of zoals Maharishi gezegd heeft: “We hebben tientallen Wereldvrede Assemblees gehouden en iedere keer hebben we het coherente effect zich zien verspreiden en het wereldbewustzijn zuiverder zien worden. We moeten dit blijven doen omdat we willen dat wereldvrede onomkeerbaar wordt”.

De eerste Nationale Coherentiedag is op zaterdag 9 januari a.s.!
Het eerstvolgende WPA weekend is gepland van 29-31 januari a.s.
Dus begin het jaar goed en gun jezelf de stilte als basis voor een dynamisch jaar.

Nationale Coherentiedagen 2016: 9 januari, 13 februari, 12 maart, 9 april, 14 mei,
11 juni, 10 september, 8 oktober, 12 november en 10 december.
Nationale Coherentieweek: 25-31 juli

WPA-weekenden 2016: 29-31 januari, 25-27/28 maart, 24-26 juni, 26-28 augustus,
28-30 oktober en 2-4- december.

TM-Sidhi opfrisweekend 2016: 20-22 mei.

Aan de Nationale Coherentiedagen zijn geen kosten verbonden (exclusief maaltijden).
Voor de Nationale Coherentieweek vragen we een vrijwillige bijdrage.

De kosten voor het WPA-weekend zijn € 80,- per persoon en voor FP-leden € 70,- per persoon (excl. maaltijden en verblijfskosten).
De 3 daagse WPA in maart kost € 108,- per persoon, voor FP-leden € 95,- per persoon.

Al deze activiteiten zullen gehouden worden in de zachte fijne sfeer van de koepel, in het Sidhadorp in Lelystad.
Voor de WPA-weekenden kun je je aanmelden bij:

Jai Guru Dev
Namens het
Nationaal Secretariaat
Greet Hesse