Het effect van Transcendente Meditatie

meditatie koepel om te mediteren in sidhadorp lelystad

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat als 1% van de bevolking van een stad of land Transcendente Meditatie beoefent, er een algehele verbetering van het leefklimaat optreedt.

De TM-techniek, die individueel wordt beoefend, heeft niet alleen grote positieve gevolgen voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van de beoefenaar, maar ook voor zijn omgeving. Gebleken is dat, wanneer 1% van de bevolking van een stad of land deze techniek beoefent, er een algehele verbetering van het leefklimaat optreedt. De ordelijke en positieve invloed die van de beoefening van TM uitgaat, strekt zich hiermee uit tot de gehele samenleving. Afname van misdaad, verkeersongevallen en ziekteverzuim zijn hiervan het gevolg. Dit effect is meer dan veertig maal door wetenschappelijk onderzoek aangetoond en wordt het 1%-effect of het Maharishi-effect genoemd.

Met de TM-Sidhitechniek - een gevorderde TM-techniek - blijkt, dat slechts de vierkantswortel uit 1% van de bevolking voldoende is om bovengeschetst effect te bereiken, mits deze groep tegelijkertijd en op één plaats dit gevorderde meditatieprogramma beoefent. Over de hele wereld is men daarom bezig grote groepen TM-beoefenaren bij elkaar te brengen, zodat negatieve tendensen als oorlogen, ziekten en honger verdwijnen en plaatsmaken voor vrede en ontspanning. Om op wereldniveau dit effect te bereiken is een groep van slechts 7000 gevorderde TM-ers nodig. Een aantal malen is dit effect aangetoond toen gedurende een korte tijd 7000 "sidha's" (beoefenaren van dit gevorderde meditatieprogramma) op één plaats aanwezig waren. (Zie wetenschappelijk onderzoek).
Om dit collectieve effect voor Nederland te bewerkstelligen is een groep van 400 "sidha's" nodig, die dagelijks dit programma beoefent. Het Sidhadorp is opgezet om deze groep mensen te huisvesten, mogelijkheden te scheppen gezamenlijk het meditatieprogramma te beoefenen, te werken en onderwijs te volgen. Het Sidhadorp zal in de toekomst ruimte gaan bieden aan zo'n 1000 beoefenaars van Transcendente Meditatie.
Dergelijke projecten (Sidhadorpen) zijn overal ter wereld te vinden; binnen Europa bijvoorbeeld ook in Engeland, Duitsland, Frankrijk en Zweden.

Typ hier uw tekst...